aaa
CẬP NHẬT QUY ĐỊNH KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH, CÁCH LY TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG P8

CẬP NHẬT QUY ĐỊNH KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH, CÁCH LY TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG P8

28 Aug 2021

Tp. Hồ Chí Minh:
Theo công văn số 2795/UBND-VX của UBND TP. Hồ Chí Minh ngày 21/8/2021, TP.HCM tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách, chi tiết tại đây.

Đà Nẵng
Theo công văn số 2860/QĐ-UBND Đà Nẵng ngày 25/8/2021, TP. Đà Nẵng bổ sung và điều chỉnh một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30/07/2021 và Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 14/8/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, giai đoạn áp dụng đến 08h00 ngày 05/9/2021), chi tiết tại đây.

Theo công văn số 2836/QĐ-UBND của UBND TP. Đà Nẵng ngày 21/8/2021, TP. Đà Nẵng tiếp tục thực hiện Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 14/8/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, chi tiết tại đây.

Khánh Hòa:
Theo công điện số 08/CĐ-UBND ngày 24/08/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa, thành phố Nha Trang và huyện Vạn Ninh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 14 ngày từ 00h00 ngày 25/8/2021. Tiếp tục duy trì thời gian người dân không ra khỏi nhà từ 19h00 ngày hôm trước đến 06h00 ngày hôm sau.

 Phú Yên
Theo công văn số 228/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh Tỉnh Phú Yên:
- Áp dụng nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid- 19 đối với các địa phương: Thành phố Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa, huyện Phú Hòa, 4 xã của huyện Tuy An, gồm: An Mỹ, An Chấn, An Hòa Hải, An Hiệp đến hết ngày 05/9/2021.
- Áp dụng nguyên tắc Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19 đối với các huyện: Tây Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân, thị xã Sông Cầu và các xã, thị trấn còn lại của huyện Tuy An đến hết ngày 05/9/2021.

 

Tin khuyến mãi được nhiều người xem nhất